Zasady licencjonowania

TYPY LICENCJI

PLAN - PRICE

Description

Licencja bez wyłączności

Non-Exclusive License

Licencja bez wyłączności na wzór może zostać zakupiona również przez innych klientów. 


Domyślny okres trwania licencji:
2 lata


Nabywca licencji dostaje pliki zamknięte
w odpowiednich formatach przystosowanych do druku, np.:
TIFF, JPG, PNG.


Licencja z ograniczoną wyłącznością

Field-Exclusive License

Licencja z wyłącznością na konkretny sektor, np. na tekstylia. Sprzedając
wzór na takiej licencji pozostawiam możliwość zakupu licencji również firmom z innej branży, takim, które
nie są bezpośrednią konkurencją dla pierwotnego nabywcy, np. do druku na tapetach.


Domyślny okres trwania licencji:

2 lata


Nabywca licencji dostaje pliki
zamk
w odpowiednich
formatach przystosowanych

do druku, np.: TIFF, JPG, PNG.

Licencja z wyłącznością

Exclusive License

Licencja z całkowitą wyłącznością na wzór. Przez okres trwania licencji wzór nie będzie sprzedany żadnemu innemu klientowi z żadnej branży.


Domyślny okres trwania licencji:

2 lata


Nabywca licencji dostaje pliki
zamknięte 
w odpowiednich
formatach przystosowanych
do druku, np.: 

TIFF, JPG, PNG.

Całkowie wykupienie wzoru

Full-Buyout License

Całkowita sprzedaż wzoru z udostępnieniem plików otwartych, umożliwiających samodzielną edycję plików, zmianę kolorystyki i modyfikację wzoru.


Licencja nie jest ograniczona w czasie.


Nabywca licencji dostaje pliki otwarte
w formatach: AI, PDF i EPS.

 

Licencja z reguły udzielana jest na okres 2 lat, jednak możliwe jest również indywidualne ustalenie innego okresu jej trwania. Po wygaśnięciu licencji można ją przedłużyć na atrakcyjnych warunkach lub zrezygnować, gdy wzór nie jest już potrzebny (np. po zmianie kolekcji).

PL
EN PL